วีดีโอการสอนคู่มือ อสม. หมอประจำบ้าน

————————————————————————————————————-

ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เอกสารคู่มือ / ดาวน์โหลด / พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

การอบรมอาสาสมัครเรือนจำ / พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

แบบประเมิน