ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศงาน / แผนปฏิบัติราชการ /ผลงาน / ตัวชี้วัด PA / MOU

ตัวชี้วัด MOU ปี 2567 ตัวชี้วัด MOU ปี 2566 ตัวชี้วัด MOU  ปี 2565

ข้อมูลต่างๆ ที่ควรรู้

  • จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคสำคัญ
  • จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ

One Page

วารสาร’สาสุข

สื่อประชาสัมพันธ์