สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เลขที่ 18 ถนนยาตราสวัสดี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000


Tel : 074-711071, 074-732341
Fax : 074-721523