ติดต่อเราได้ที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เลขที่ 18 ถนนยาตราสวัสดี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

Tel : 074-711071, 074-732341
Fax : 074-721523