กิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Satun Championship 2020 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดระดับภาคใต้ต่อไป