กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
18 ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร : 074 723 566 , 08 6481 6612
Line : satun_fda
E-Mail : satun_fda@yahoo.com
Fax. : 074 721 523