มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียน/ศพด. ที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (06/08/62)

ละศีลอดเดือนรอมฏอน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (28/05/62)

ตรวจราชการและประเมินผลจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ปี 2562 (01/03/62)

กิจกรรมจิตอาสา “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” (10/04/62)

ตรวจราชการและประเมินผลจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ปี 2562 (22/05/62)

กิจกรรมจิตอาสา “กวาดขยะตลาดนัดควนขัน” (14/03/62)